Galeria
Informacja.

 

Uprzejmie informuję, że dnia 31 grudnia 2018r. (poniedziałek)

pracownicy ADM Sp. z o.o. w Dębicy będą przyjmować strony

do godz 12.00.

 

W razie awarii proszę dzwonić pod numery:

tel. 502 267 422 – awarie wod-kan, gaz, c.o.

tel. 533 304 216 – awarie elektryczne

Za utrudnienia przepraszamy.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków 6 wspólnot mieszkaniowych w Dębicy.

OFERTA

Godziny urzędowania ADM Sp. z o.o.

Poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 7.00 – 15.00

Środa 7.00 – 17.00

Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 15.00 

Powiadomienia SMS

ADM Sp. z o.o. ZARZĄDZANIE

OGŁOSZENIE

W związku z zamontowanymi w lokalach mieszkalnych oknami z PCV o dużej szczelności, Administracja informuje:

- celu skutecznego i prawidłowego wentylowania pomieszczeń mieszkalnych należy stosować rozszczelnienia okien lub okresowe ich uchylanie (wietrzenie);

- niezastosowanie się do w/w zaleceń skutkuje doprowadzeniem zbyt małej ilości powietrza świeżego i znacznym osłabieniem wentylacji grawitacyjnej oraz pracy piecyków gazowych w lokalu mieszkalnym;

- w skrajnych przypadkach może dojść do zagrzybienia (zniszczenia lokalu) lub cofania spalin z przewodów spalinowych do pomieszczeń.

Zalecenia kominiarskie

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I UŻYTKOWANIA

URZĄDZEŃ KOMINOWYCH W MIESZKANIACH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADM Sp. z o. o. w Dębicy w porozumieniu z kominiarzem Marek Wyszyński podaje do wiadomości i bezwzględnego stosowania.

Pomieszczenia kuchni, łazienki i ubikacji powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną wywiewną osłoniętą ściągalną kratką wentylacyjną o wymiarach 14 cm x 21 cm, bez żaluzji i siatki, usytuowaną max. 15 cm od sufitu. Stosowanie indywidualnych wentylatorków mechanicznych, okapów kuchennych z wymuszonym ciągiem w systemie wentylacji grawitacyjnej jest niedopuszczalny.

Otwory okienne i drzwiowe w mieszkaniach nie mogą być nadmiernie uszczelnione, aby zapewnić dostęp powietrza z zewnątrz koniecznego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych i wentylacji grawitacyjnej. W nowej szczelnej stolarce zaleca się stosowanie nawiewników okiennych o przepustowości 25m3/h w ilości nie mniej niż 3 szt. na mieszkanie.

Pomieszczenie łazienki, w której użytkowany jest piecyk gazowy powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 8m3. W niektórych budynkach warunki te są spełnione poprzez zastosowanie, zgodnie z projektem budowlanym tzw. otworu kontaktowego o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm w ściance działowej między łazienką a ubikacją. Wtedy również otwór wentylacji grawitacyjnej jest jeden – wspólny dla obu pomieszczeń. Ponadto drzwi do łazienki, ubikacji, kuchni powinny mieć otwory nawiewne w dolnej części o łącznej powierzchni 220 cm2 dla dopływu powietrza z zewnątrz.

Niedopuszczalna jest zabudowa uniemożliwiająca dostęp do sprawdzenia prawidłowości podłączeń i działania urządzeń kominowych. Wykuwanie dodatkowych otworów kominowych, zamurowywanie istniejących oraz przepinanie połączeń do innych przewodów bez uzgodnienia z ADM Sp. z o.o. w Dębicy jest zabronione.

Informacja

            Informujemy, iż od dnia 13 października 2011r. działa w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Ropczycach ul. Św. Barbary 5 nowy numer rachunku bankowego Wspólnoty o numerze:

 

16 8642 1139 2013 3925 0795 0001

 

Punkty przyjmowania wpłat bez dodatkowych opłat to:

1)      Ropczyce:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Ropczyce ul. Św. Barbary 5,  39-100 Ropczyce

2) Dębica:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Dębica  ul. Rynek 5,   39-200 Dębica

- Agencja Nr 4  ul. Kolejowa 21 (budynek Urzędu Skarbowego) 39-200 Dębica

- Agencja Nr 5  ul. Cmentarna 20 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) 39-200 Dębica

- Punkt Obsługi Klienta ul. Parkowa 28 (budynek Starostwa Powiatowego)
39-200 Dębica

-Filia ul. Piłsudskiego 20, 39-200 Dębica

 

Równocześnie informujemy, że dotychczasowy numer w banku w Ropczycach będzie aktywny do dnia    30 października 2011r.       Po tym terminie wpłaty na poprzedni numer bankowy nie będą możliwe.

Uwaga

W związku z koniecznością likwidacji kasy własnej od dnia 01-12-2008 ADM Spółka z o.o. zaprzestaje przyjmować wpłaty za mieszkanie w swojej siedzibie w Dębicy przy ul. Raczyńskich 7. BEZPŁATNIE wpłat można dokonywać ( po uprzednim wypełnieniu blankietu w książeczce mieszkaniowej ) w:

Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Dębicy ul. Rynek 5 ( "BUDYNEK ROLNIK") lub w jego punktach tj.:

- Kasa Urzędu Skarbowego w Dębicy ul. Kolejowa 21

- Kasa Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy ul. Cmentarna 20

- Filia w Dębicy, ul. Piłsudskiego 20 (obok sklepu "Jubilatka")

- Punkt Obsługi Klienta, ul. Parkowa 28